Om företaget


Under hösten 2012 växer flera olika idéer fram och olika programvaror skapas. Då intresse finns för flertalet av programvarorna från olika intressenter så bildas företaget Skoldata i Falköping naturligt. Drivande i företaget är två gymnasielärare från Falköping, vilka presenteras nedan.

Företagsidéen är mycket enkel, det som förenklar för mig i min vardag skulle nog kunna förenkla för många andra i deras vardag. Utifrån denna grundtanke så tar vi fram programvaror för skolor och andra intressenter på beställning och utifrån egna idéer. Har du något som du vill att vi ska förenkla så är det bara att ta kontakt med oss så kan vi nog arbeta fram en rimlig lösning.

Andreas Röst
Utveckling / marknadsföring
andreas@skoldataifalkoping.se

Fredrik Bäckman
Utveckling
fredrik@skoldataifalkoping.se