OverScreen


Detta är en applikation som kan rita eller göra markeringar direkt på skärmen och därefter om man vill spara ned allt som pdf. I nedanstående bild visas programvarans toolbar.


När nedanstående knapp är aktiverad så går att rita eller göra markeringar direkt på skärmen.

Avmarkeras knappen så återgår allt till normalt igen. Det går att välja olika slags pennor för att markera på skärmen. Givetvis går det att välja vilka tjocklekar och färger på pennan som man vill använda. Längst till höger finns en snabbknapp för att spara skärmen som pdf. Pdf-filen kan sedan presenteras för eleverna som exempelvis en föreläsningsanteckning.

I nedanstående exempel har en skola markerats på en karta. Detta för att förtydliga för eleverna vad man exempelvis talar om.


Man kan ställa om programmet så att det fungerar som en inspelningsbar whiteboard genom att välja alternativet nedan:

Skärmen blir vit och det går att skriva/rita med musen eller elektronisk penna om man har exempelvis smartboard eller interaktiv projektor. Anteckningarna kan sedan enkelt sparas som pdf.