depressioner

en amerikanska komikem Ruby Wax hade i stora delar av sittlivlidit av äter- kommande djupa depressioner. Efter att ha prö- vat alia möjliga och omöjliga typer av terapier och medicinering bör jade hon praktisera och studera mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid University of Oxford i Storbritannien.

 

depressioner

– Forskningen intresse- rade mig, att det faktiskt var evidensbaserat och verkade fungera. Det är inte nägon flummig new age-grej som bara handlar om att tänka positivt, utan innebär att fokusera sin uppmärksamhet och fa ner sina stressniväer. Att inte bli stressad over att vara stressad.
Hennes examensarbete utmynnande iboken Lugna ner dig (Printz publishing), som nu kommit pä svenska. Där blandar hon forskning och sina personliga erfaren- heter. Men medan hon skrev drabbades hon äterigen av en depressionsepisod.

– Under de tio är jag hällit pä med mindfulness har jag
bara blivit deprimerad den enda gangen och det varade i fem dagar i stället för fem mä- nader som det varit for
mig tidigare. Det faktum att j ag da kunde skriva om
min depression medan jag var inne i den, var en stor skillnad. För mig är det ett bevis pä att mindfulness hade fungerat. Jag tog varningstecknen pä all- var och kunde bör ja fokusera pä att ta det lugnt när depres- sionen kom, i stället för att som annars gä upp i högvarv och läta det hända over en natt.

Vad har du lärt dig?

– Att mindfulness kan hjälpa till sä att depressionen inte
tar mig som gisslan, utan jag märker när denkommer och kan hantera det. Jag äter fort- farande antidepressiva men kombinationen med mind­ fulness är som att ta tempen psykiskt pä sig själv var je dag, att vara förberedd.

 

By Erika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *