THCP

Den lagliga cannabis-marknadens introduktion i Sverige har varit allt annat än en spik-rak väg framåt för svenska aktörer. Under 2022 introducerades HHC (Hexahydrocannabinol) – som togs emot med en enorm uppskattning. HHC introducerades i olika former, bl. a. HHC-vapes och HHC-godis. Ju fler svenska aktörer ökade, och i takt med den påtagliga försäljningsökningen – ökade motståndet. Svenska staten påbörjade hösten 2022 en utredning kring HHC och HHCO som föranledde att det ger sig själva rätten att konfiskera och förstöra import av HHC-relaterade preparat.

THCP

I Juli 2023 togs beslutet att klassificera HHC som narkotika. Kort därefter introducerad en ny naturlig cannabinoid på marknaden – THCp. THCp (Tetrahydrocannabiphorol) med liknande effekter som HHC och HHC-O är för närvarande en helt laglig cannabinoid – men likt tidigare produkter också är under utredning. THCp säljs även den som vape och Godis (Gummies).

 

Samtidigt som positiva trender sprids över övriga Europa gällande cannabis, synen på det och att ge folk rätten att bruka det lagligt likt övriga berusningsmedel – tar Sverige en helt annan väg framåt.

 

Hur stort försäljnings-utrymme en cannabinoid som nuvarande THCp får är oklart. En utredning är påbörjad vilket normalt brukar innebära alltifrån 6-12 mån från ett definitivt beslut.

 

Lustgasdirekten likt övriga svenska aktörer har och har alltid haft som ambition att introducera lagliga cannabinoider genom trygg och kontrollerad onlineförsäljning. Den stora frågan är varför svenska staten inte utnyttjar erfarna tech-bolag till en försiktig introduktion av naturlig cannabis som HHC och THCp.

By Erika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *