hitta-den-perfekta-revisorn-till-det-allra-bästa-priset

När ni ska välja revisor behöver ni avgöra om ni vill göra ett så kallat personval eller ett byråval. Går ni på personval innebär det att ni väljer ut en enskild revisor som ni vill ska ha uppdraget. Vid byråval väljer man istället en revisionsbyrå som ska ta sig an uppdraget. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Vi ska presentera några av dem för att det ska vara lättare för er att välja rätt. Välj det alternativ som känns bekvämast och bäst för företaget i fråga.

hitta-den-perfekta-revisorn-till-det-allra-bästa-priset

 

För- och nackdelar med personval

Att göra ett personval när man väljer revisor har den stora fördelen att man verkligen kan välja en person som har de kunskaper och den erfarenhet som man vill ha. Samarbetet med revisorn blir ofta väldigt nära och tätt när man gör ett personval, vilket kan vara fördelaktigt eftersom man vet vem man ska vända sig till om man har frågor. Man kan också vara säker på att revisorn verkligen vet vilka förutsättningar företaget har.

En nackdel med att gå på personval är om revisorn exempelvis blir sjuk eller ska ha semester. Då har företaget inte någon person att kontakta om det skulle behövas, utan man är tvungen att vänta på att revisorn är tillbaka i tjänst.

För- och nackdelar med byråval

Det som är för- och nackdelar med att göra ett byråval kan man i princip säga att är raka motsatsen till det som gäller när man gör ett personval. Om man gör ett byråval kommer man veta att det alltid finns någon att kontakta om det behövs. Är den huvudsakliga revisorn inte i tjänst finns istället någon annan som tar över dennes arbetsuppgifter.

Nackdelen med ett byråval kan vara att revisorerna som arbetar för företaget inte får samma inblick i verksamheten, och därmed kanske får svårare att ge anpassade råd gällande åtgärder som skulle vara bra att vidta. Det behöver inte vara så, men det kan hända att det blir lite mindre personligt eftersom flera personer är inblandade i arbetet.

Jämför offerter från flera revisorer

Många företagare gör misstaget att endast se revision som en onödig kostnad som bara belastar företagets ekonomi. Av erfarenhet vet vi att det är helt fel sätt att se på saken. En välgjord revision kommer vara ett verktyg för företaget att lyckas med att nå sina mål. Med det sagt ska man naturligtvis sträva efter att hitta den perfekta revisorn till det allra bästa priset. Det kan man göra på flera sätt.

Det allra smartaste är att ta in offerter från flera revisorer eller revisionsbyråer för att på det sättet kunna få en insikt i vad tjänsterna kostar. Vårt tips är att inte bara stirra sig blind på priset utan att också väga in vad som ingår i uppdraget och vad företaget kommer få ut av att välja en särskild revisor. Eftersom en offertförfrågan inte är bindande på något sätt är det här ett enkelt knep för att ett företag ska få flera valmöjligheter när det gäller att hitta rätt revisor till rätt pris.

Gå på rekommendationer och omdömen

Ett av de allra bästa tipsen vi kan ge till företag som ska välja revisorer är att gå på rekommendationer och omdömen från andra företag. Alla företag vill ju ha en bra revisor som faktiskt hjälper bolaget att utveckla verksamheten, och därför ska man inte underskatta rekommendationer.

Rekommendationer kan man antingen få genom att diskutera med andra företagare man känner, eller genom att läsa recensioner och omdömen på internet. Utöver det här är det också viktigt att det ska kännas bra i kommunikationen med den revisor man funderar på att anlita. Man ska inte underskatta magkänslan. Säger den att samarbetet kommer bli bra så kommer det antagligen bli det. Säger magkänslan istället att det inte känns helt rätt så är det också något man ska lyssna till och ta på allvar.

By Erika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *